THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÁC-HEN-TI-NA (KIÊM NHIỆM U-RU-GUAY, PA-RA-GUAY)
Địa chỉ: ARRIBEÑOS 2554, C.P (1428), CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
Điện thoại: (+54) 1 147-061992
Fax: (+54) 1 147-061992
Email: vietrade@ciudad.com.ar; argentina@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Dương Thế Hưng
Điện thoại: (541)147-061992
Email: ar@moit.gov.vn; vietrade@ciudad.com.ar; duongthehung55@gmail.com

Tùy viên thương mại Nguyễn Thị Thanh Vân
Điện thoại: (54-11) 4779 9673
Email: thanhvan_art2004@yahoo.com