THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI VÊ-NÊ-ZU-Ê-LA (KIÊM NHIỆM CÔ-LÔM-BI-A, GRÊ-NA-ĐA, BÁC-BA-ĐỐT, XANH VIN-XEN VÀ GREE-NA-DIN)
Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3 C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta.transversal, Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas
Điện thoại: (58) (212) 284 0679
Fax: +58.212.2647324
Email: phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Tùy viên Khổng Thanh Phong
Điện thoại: +58.212.6357402
Email: phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com