THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI PA-NA-MA (KIÊM NHIỆM CỐT-XTA-RI-CA, ĐÔ-MI-NI-CA)
Địa chỉ: St. George Bank, esquina 50 y 53 este, piso2, Ciudad de Panama, Panama
Điện thoại: +507 2642551
Email: pa@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Lưu Vạn Khang
Điện thoại: +507 2642551
Email: pa@moit.gov.vn, khanglv@moit.gov.vn