THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: 32 Guanghua Rd., Chaoyang Dist., Beijing, P.R. China. P.C: 100600
Điện thoại: (0086.10) 65329915
Fax: (0086.10) 65325415
Email: cn@moit.gov.vn
Tham tán Thương mại Bùi Huy Hoàng
Điện thoại: 0086. 10. 65329915 / 65327035
Email: cn@moit.gov.vn

CHI NHÁNH CÔN MINH CỦA THƯƠNG VỤ VN TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 Chuncheng Road, Kunming,Yunnan, China
Điện thoại: (868)713-512621
Fax: (86)871-63519119
Email: conminh@moit.gov.vn
Trưởng Chi nhánh Vũ Tiến Hùng
Điện thoại: (86)871- 63512621
Email: conminh@moit.gov.vn; km082012@yahoo.com

CHI NHÁNH QUẢNG CHÂU CỦA THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza No. 362 – 366 HuanshiDong Road
Điện thoại: (862)083-744984 ; (86) 137 6334 3693
Fax: (86 – 20) 8374 0461
Email: quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@yahoo.com.cn
Trưởng Chi nhánh Nông Đức Lai
Điện thoại: +86 20 8374 4984/ +86 1376334 3693
 
CHI NHÁNH NAM NINH CỦA THƯƠNG VỤ VN TẠI TRUNG QUỐC
Địa chỉ: Room 1919, Building 2nd, Minzu Avenue, Hang Yang International Center, No. 131 Minzu Avenue, Nanning City, China
Điện thoại: (867)715-534752
Fax: (867)715-534751
Email: namninh@moit.gov.vn
Trưởng Chi nhánh Triệu Thúy Nga
Điện thoại: +86 771 5534752/ +86 18577177819
Email: namninh@moit.gov.vn