CẢNH BÁO về Chương trình trúng thưởng trên trang thông tin https://levang2021vn.com.

Hiện nay trang thông tin https://levang2021vn.com đang có Chương trình trúng thưởng cho khách hàng tham gia trên trang này (Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 Tòa nhà văn phòng Petrolimex Đà Nẵng - số 122, đường2/9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; điện thoại: 0777447817). Qua rà soát, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Sở Công Thương Đà Nẵng  không tiếp nhận và xác nhận đăng ký cho chương trình khuyến mại nào như vậy.

Cục Xúc tiến thương mại nhận thấy nội dung chương trình không rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia. Cục Xúc tiến thương mại đã đề nghị Sở Công Thương Đà Nẵng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để rà soát hoạt động trên và kịp thời xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật vêf hoạt động khuyến mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trân trọng./.