Mời tham dự trực tuyến “Triển lãm Du lịch và Thủ công mỹ nghệ quốc tế” ngày 23-26/02/2021

Bộ Văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran tổ chức “Triển lãm Du lịch và Thủ công mỹ nghê quốc tế” (The International Tourism and Handicrafts Exhibition), cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 23 – 26 tháng 02 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến

Mọi thông tin đăng ký tại: www.ihcx.ir

Đầu mối liên hệ: Mr. Fardad Maghnati: +98 9121122963 (Whatsapp)

Email: fardad.maghnati@yahoo.com, avayemovafagh@yahoo.com