Một số quy định về bao gói và nhãn mác vào thị trường Phần Lan

Quy định về nhãn mác

Những yêu cầu về nhãn mác và ký mã hiệu tại Phần Lan dựa trên Luật An toàn Thực phẩm (Act on Product Safety) có hiệu lực cùng với chỉ thị của EU về vấn đề an toàn thực phẩm.

Các danh mục sản phẩm được liệt kê dưới đây phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của EU nhằm đảm bảo người tiêu dùng có được tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua hàng.

- Thuỷ sản;

- Thực phẩm;

- Giày dép;

- Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;

- Các sản phẩm thịt;

- Các sản phẩm dệt;

- Săm lốp;

- Rượu vang.

Chi tiết qui định về bao gói, nhãn mác các sản phẩm này, xem tại website của EU (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-trade-helpdesk-users). Ngoài việc tuân thủ các qui định chung của EU, các sản phẩm tiêu dùng phải có nhãn bằng tiếng Phần Lan hoặc Thuỵ Điển. Những thông tin phải có trên bao gói bán lẻ: tên sản phẩm (chỉ rõ thành phần bao gói), tên nhà sản xuất, trọng lượng và khối lượng của các thành phần trong sản phẩm, đơn vị đo bằng hệ mét.

Các mặt hàng nhập khẩu được ký hiệu theo bất kỳ cách nào dẫn đến việc hiểu nhầm nước xuất xứ hàng hóa hoặc nhãn hiệu sẽ bị cấm nhập khẩu vào Phần Lan. Tất cả các thùng chứa hàng bên ngoài phải có ký hiệu và số hiệu xác định giống như ghi trên vận đơn. Thông tin về chất phụ gia và chất cặn/bã của thực phẩm phải bao gồm trên nhãn mác. Những thông tin liên quan đến vấn đề dinh dưỡng của thực phẩm như vitamin, khoáng chất, chất béo và axit amin cùng các hợp chất khác (nếu có trong sản phẩm) cũng cần được đề cập tại nhãn mác sản phẩm. Các sản phẩm sơn phải tuân thủ những qui định và yêu cầu đặc biệt về phân loại sản phẩm độc hại được nêu trên nhãn mác. Thông tin cảnh báo đối với vấn đề sức khoẻ phải có trên vỏ bao thuốc lá bán tại các điểm bán lẻ.

Nếu các vấn đề về an toàn và an ninh kinh tế của sản phẩm thuộc diện quan tâm của người tiêu dùng thì trên bao gói bán lẻ của sản phẩm phải bao gồm các thông tin sau: các thành phần có trong sản phẩm, hướng dẫn cảnh báo về việc sử dụng, hướng dẫn vận hành, cách bảo quản hoặc thải hồi sản phẩm.

Thông tin chi tiết về bao gói, nhãn mác, xem tại website của Cơ quan Hoá chất và An toàn Phần Lan (https://tukes.fi/en/frontpage).

Quy định về bao gói

Các yêu cầu về bao gói đối với các sản phẩm bán trên thị trường Phần Lan dựa trên các qui định của châu Âu và qui định của Phần Lan. Mục đích chính của đóng gói là để bảo vệ chất lượng ban đầu và vệ sinh của sản phẩm cho tới khi chúng đến tay người tiêu dùng. Có nhiều yêu cầu pháp lý khác nhau đối với đóng gói cho các loại hàng khác nhau, tùy theo nó được dùng cho sản xuất công nghiệp hay cho con người. Mục đích, vẫn là, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Một nhóm những Chỉ thị của EU qui định loại chất liệu bao gói được dùng khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Chỉ thị Đóng gói có những điều khoản về ngăn chặn chất thải bao gói, về tái sử dụng, và về thu gom và tái chế chất thải bao gói.

Theo các yêu cầu cơ bản bao gói các sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường Phần Lan phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau:

- Càng nhỏ và càng nhẹ càng tốt;

- Bảo đảm an toàn, vệ sinh và có thể tái sử dụng và phục hồi;

- Chứa nồng độ các chất độc hại càng thấp càng tốt;

- Chịu đựng nhiều vòng vận chuyển và sử dụng;

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;

- Không gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên xử lý bao bì;

- Đáp ứng các yêu cầu phục hồi, bao gồm một tỷ lệ nhất định của vật liệu có thể tái chế;

- Có giá trị nhiệt lượng tối thiểu;

- Có thể phân hủy sinh học.

Cỏ khô, than bùn và rơm có thể không được sử dụng trong bao gói nếu không được phép của Bộ Nông nghiệp Phần Lan.

Trung Tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Phần Lan có thẩm quyền liên quan đến kích thước bao gói. Liên hệ:

- Teknologian tutkimuskeskus VTT (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd)

- Tekniikantie 1, 02150 Espoo

- P.O.Box 1000, 02044 VTT

- Điện thoại: (+358) 20 722 111

- Email: info@vtt.fi

Cơ quan Thực phẩm Phần Lan có thẩm quyền liên quan đến vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Liên hệ:

- Ruokavirasto (Finnish Food Authority)

- Elintarviketurvallisuus Osasto (Control Department, Product Safety Unit)

- PL 100, 00027 Ruokavirasto

- Điện thoại: (+358) 29 530 4290 / 50 557 6414

- Email: kirjaamo@ruokavirasto.fi