Mời Doanh nghiệp quan tâm Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long” đang tìm kiếm sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sơ chế, đóng gói được lựa chọn, cùng với các nhà vườn / hợp tác xã liên quan để phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống siêu thị hiện đại tại một số thị trường xuất khẩu được chọn.

Dự án thuộc Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Toàn cầu (GQSP) do tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của các nhà xuất khẩu xoài tới các thị trường xuất khẩu mục tiêu đã chọn với các kết quả đầu ra chính sau:
• Nâng cao năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng và đánh giá sự phù hợp
• Xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu xoài khẩu phù hợp với yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu mục tiêu
• Nâng cao văn hóa chất lượng

Dự án mong muốn lựa chọn đối tác có năng lực, dám chấp nhận sự thay đổi, đã có một số kinh nghiệm theo yêu cầu và mong muốn mở rộng sang hệ thống bán lẻ hiện đại. Lý tưởng nhất là có một chuỗi ngắn sẽ tốt hơn. Ngoài ra, các đối tác được lựa chọn sẽ được yêu cầu ký thỏa thuận quy định các nghĩa vụ giữa dự án và người thụ hưởng, phải đảm bảo cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, cho phép truy cập mô hình trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác khác liên quan trong dự án.

Tài liệu đính kèm: 
Giới thiệu Dự án
Thông báo bày tỏ quan tâm
Thư xác nhận bày tỏ quan tâm

Cục phát Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Agrotrade), Bộ NN&PTNT
Địa chỉ : 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam,
Email: agrotrade@mard.gov.vn; Tel: 0987200883/02437711209
Thông tin tư vấn đầu mối kỹ thuật:
Ông Nguyễn Duy Đức, cố vấn kỹ thuật địa phương
Email: D.NGUYEN@unido.org; Tel: 0908998745.