10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020

Xuất khẩu của cả nước trong tháng 7/2020 đạt 24,87 tỷ USD tăng mạnh 10,2% so với tháng trước.

Trong đó, có những nhóm hàng có mức tăng cao như: nhóm hàng là điện thoại các loại và linh kiện tăng 637 triệu USD; hàng dệt may tăng 439 triệu USD; tiếp theo; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 379 triệu USD...

Tính đến hết tháng 7/2020, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2 nhóm hàng có mức tăng trên 1 tỷ USD là: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 4,96 tỷ USD); máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng (tăng 2,93 tỷ USD). Các nhóm hàng có mức giảm trên 1 tỷ USD bao gồm: hàng dệt may (giảm 2,15 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 1,24 tỷ USD); máy ảnh, máy quay phim & linh kiện (giảm 1,1 tỷ USD);

Biểu đồ: 10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng/2020 so với cùng kỳ năm 2019

https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/29868/image003.png

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện:

Tháng 7/2020 xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 4,29 tỷ USD, tăng 17,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 26,24 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 7 tháng/2020, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 5,81 tỷ USD, giảm 19,8%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị gần 5 tỷ USD, tăng 2,3%; sang thị trường Trung Quốc đạt 4,16 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,95 tỷ USD, tăng 4,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 7 đạt 4,06 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 23,52tỷ USD tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 2 quý/2020 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 6,27 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ đạt 5,33 tỷ USD, tăng 1,8 lần; sang thị trường sang EU đạt 3,18 tỷ USD, tăng 12,7%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7 đạt 3,04 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Tính đến hết  tháng  7/2020, xuất khẩu nhóm này đạt 16,25 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 7,66 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với 2,02 tỷ USD, giảm 18,3%; đứng thứ ba là Nhật bản với 1,97 tỷ USD, giảm 8,3%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 12,7 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, nhóm hàng này được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường: Hoa Kỳ với 4,84 tỷ USD, tăng 1,9 lần; sang EU (28 nước) đạt trị giá 1,84 tỷ USD, tăng 28,4%; Nhật Bản với 1,19 tỷ USD tăng 2,7%; Hàn Quốc với 1,1 tỷ USD, tăng 28,02% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

-  Xuất khẩu nhóm hàng nông sản trong 7 tháng/2020 đạt 9,4 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng/2020, hàng rau quả giảm mạnh nhất trong nhóm hàng nông sản với trị giá xuất khẩu 7 tháng/2020 đạt 1,98 tỷ USD, giảm 298 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%.

Xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường chủ lực là Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, đạt 2,88 tỷ USD giảm 14,7%, tương ứng giảm 494 triệu USD, trong đó giảm mạnh ở hàng rau quả (giảm 469 triệu USD); sang Hoa Kỳ đạt 957 triệu USD, tăng 0,2%; sang Philipin đạt 809 triệu USD, tăng 11,3%...

cây chè xuất khẩu

Giày dép các loại:

Xuất khẩu giày dép tháng 7/2020 đạt 1,37 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng/2020, xuất khẩu giày dép đạt trị giá 9,5 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong  7 tháng qua, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 3,43 tỷ USD giảm 8,6% và sang EU đạt 2,47 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Gỗ và sản phẩm gỗ:

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 1,13 tỷ  USD, tăng 19,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,17 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng/2020 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; sang Trung Quốc với 739 triệu USD, tăng 16,1%;  sang Nhật Bản với hơn 703 triệu USD, giảm 1,7%…

Hàng thủy sản:

Xuất khẩu thủy sản trong tháng đạt 796 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước. Đặc biệt trị giá xuất khẩu tháng 7/2020 đã vượt tháng 7/2019 và đang tăng khá sang Hoa Kỳ, EU trong 3 tháng gần đây.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 7, cả nước đã xuất khẩu 4,4 tỷ USD hàng thủy sản, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng thủy sản xuất khẩu đi các thị trường chính trong 7 tháng/2020 đều giảm so với cùng kỳ năm trước ngoại trừ Hoa Kỳ, cụ thể: Hoa Kỳ đạt  838 triệu USD, tăng 4,5%, Nhật Bản đạt 789 triệu USD, giảm 2,5%; EU đạt 686 triệu USD, giảm 8,3%.