Mời tham gia Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho doanh nghiệp Chè Việt Nam"

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ-BCT ngày 31 tháng 08 năm 2020 Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho doanh nghiệp Chè Việt Nam” Cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực Maketing sản phẩm mở rộng thị trường xác định thị trường tiềm năng, tìm kiếm mở rộng thị trường trực tiếp đàm phán với khách hàng, nắm bắt tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại đã được ký kết vận dụng vào doanh nghiệp của mình phát triển sản xuất cũng như đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường đã kí kết.
 2. Quy mô: 50 đơn vị
 3. Thời gian:
  • Lớp tại Thái Nguyên: từ ngày 25,26/11/2020 tại Thành Phố Thái Nguyên
  • Lớp tại Hà Nội: từ ngày 28,29/11/2020 Tại Hà Nội
 4. Ngành hàng: Chè 
 5. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, cán bộ xuất nhập khẩu nhân viên marketing của đơn vị.
 6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các đơn vị sản xuất, Kinh doanh, xuất nhập khẩu đã xuất khẩu và chuẩn bị tham gia xuất khẩu.
 7. Chi phí: 
  • Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: 100% hỗ trợ về địa điểm tổ chức,màn chiếu, biên phiên dịch, giảng viên, tài liệu và giải khát giữa giờ số tiền được hỗ trợ: 84.250.000 đồng
  • Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Đơn vị tự túc lo đi lại, ăn ở của học viên. 
 8. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình: Đơn vị cử cán bộ có chuyên môm, nghiệp vụ phù hợp, có bản đăng ký tham khóa học. Chương trình đào tạo gửi kèm
 9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: Theo mẫu đăng ký (gửi kèm)
 10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 20 tháng 11/2020

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Hiệp hội Chè Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 3 số 46, Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 0243 6250908, Fax: 0243 625 1801, Email: vitas@fpt.vn.

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức không thuộc các đối tượng trên không nhận được hỗ trợ./.