Mời tham gia Chương trình đào tạo DNNVV nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu tại Hà Nội

Thực hiện Đề án “Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững” theo Chương trình hỗ trợ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Đào tạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu” tại Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao kỹ năng của các doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng về cách thức tiếp cận thị trường, đào tạo các kỹ năng thích ứng đối phó biến động thị trường xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài, nâng cao năng lực XTTM cho tổ chức XTTM và doanh nghiệp địa phương;

- Tăng cường hiểu biết và tuân thủ tiêu chuẩn bền vững, đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế cũng như chuẩn bị cho quy trình kiểm toán và cấp chứng nhận;

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước về XTTM;

- Tạo môi trường quy tụ, giao lưu học hỏi giữa các chuyên gia với các doanh nghiệp địa phương, giữa các doanh nghiệp khác nhau để từ đó nâng cao và cải thiện công tác tiếp cận thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trên cả nước.

2. Thời gian: Tháng 11 năm 2020.

3. Địa điểm: Khách sạn Công đoàn – Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Diễn giả: Các chuyên gia trong lĩnh vực nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu, các hoạt động thương mại vì sự phát triển bền vững, thương mại đa dạng sinh học.

5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia: Gửi bản gốc Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu) có đóng dấu xác nhận của đơn vị.

7. Chi phí tham dự: Miễn phí.

8. Thời gian đăng ký tham gia: Hạn cuối trước 17h00, thứ Hai ngày 9/11/2020.

Kính mời đơn vị quan tâm cử đại diện tham dự và đề nghị hỗ trợ chuyển tiếp thư mời tới các doanh nghiệp quan tâm.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ tại:

Phòng Phát triển năng lực XTTM - Cục Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, T.p Hà Nội

Người liên hệ: Anh Nguyễn Thái Sơn

(SĐT: 0919145858, Email: nguyenthaison1401@gmail.com).