CUỘC THI CÁC TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU (WTPO) DO ITC TỔ CHỨC – CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐANG LỌT VÀO TOP 7

Cuộc thi Các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu được ITC, tổ chức của Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tổ chức 02 năm một lần.

Cuộc thi năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương đã xuất sắc lọt vào top 7 của hạng mục Sử dụng tốt nhất các Quan hệ đối tác (Best use of a partnership. Giải thưởng WTPO 2020 tập trung vào thành tích nổi bật của các Cơ quan Xúc tiến thương mại trong việc cung cấp các quy trình và hoạt động hiệu quả cho các Sáng kiến Phát triển Xuất khẩu.

Đơn vị chiến thắng (Giải nhất trong top 7) của hạng mục trên sẽ được ITC công bố tại Hội nghị WTPO lần thứ 13 ở Accra, Ghana, vào ngày 14 tháng 10 tại Lễ trao Giải trực tuyến.

Dưới đây là video ngắn giới thiệu về Sáng kiến của Cục Xúc tiến thương mại về việc Thành lập và phát triển mạng lưới các chuyên gia/giảng viên trên toàn quốc về XTTM. Với yêu cầu chỉ tối đa 1,5 phút, Cục XTTM đã khái quát hoạt động về huấn luyện, đào tạo, thiết lập mạng lưới, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức XTTM trên phạm vi toàn quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=ZK3mUUOaBRQ&list=PLqTcg0La86zjNRYAAXXAnan8qhKbNxCY7&index=6

Trung tâm Thương mại Quốc tế là cơ quan của Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). ITC hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các nền kinh tế đang phát triển và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững trong khuôn khổ chương trình nghị sự Viện trợ thương mại và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

- Twitter: @ITCnews và sử dụng # WTPO20

- Facebook: https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre/

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/international-trade-