Tập huấn kỹ năng kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình

Trong 2 ngày 31/8 và 01/9/2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình năm 2020”.

Nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình năm 2020” được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng tìm kiếm thị trường, gia tăng sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong thời kỳ hội nhập. Tham gia khóa tập huấn có hơn 60 học viên là lãnh đạo, nhà quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã cung cấp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã những kiến thức tổng quan về kỹ năng trong kinh doanh, kỹ năng xây dựng thương hiệu, kỹ năng nghiên cứu nhu cầu thị trường. Nhìn chung, nội dung chương trình tập huấn đáp ứng yêu cầu của học viên và được đánh giá tốt từ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình./.