Mời tham gia khóa tập huấn về về kỹ năng kinh doanh tại thành phố Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ tổ chức khóa tập huấn về về kỹ năng kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng tìm kiếm thị trường, gia tăng sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong thời kỳ hội nhập; hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động liên kết tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá với các tỉnh/thành trong cả nước, xúc tiến xuất khẩu.Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bìnhtổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình năm 2020”.

2. Quy mô: Số lượng đơn vị/ doanh nghiệp tham gia tối thiểu là 15 đơn vị, dự kiến 80 học viên.

3. Thời gian (dự kiến): Tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 01/9/2020.

4. Địa điểm: Tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Nội dung chương trình tập huấn: Đào tạo ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh; Kỹ năng tổ chức mạng lưới bán hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu.

6. Hồ sơ đăng ký lớp tập huấn: Học viên tham gia lớp Tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình năm 2020” đăng ký theo mẫu kèm theo thư mời này.

7. Kinh phí tham gia:

- Học viên tham gia tập huấn được miễn 100% kinh phí đào tạo và được cung cấp tài liệu.

- Các chi phí khác như: Chi phí đi lại, chi phí thuê phòng ở,… khi tham gia khóa học học viên tự túc.

8. Thời hạn đăng ký tham gia: Đề nghị quý đơn vị gửi phiếu đăng ký trước ngày 28/8/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịchtỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 101 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Số ĐT: 02183882299 hoặc 0855128899 (gặp đ/c Hiếu); Email: minhhieu19@gmail.com