Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cấu giữa các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy giao thương tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 và kết nối cung - cầu Hà Tĩnh năm 2020.

Thời gian: 07h30 ngày 27 tháng 7 năm 2020 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm thương mại BMC, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tại hội nghị, có tổ chức Khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh và bố trí khu vực riêng cho các đơn vị có nhu cầu thương thảo/trao đổi các nội dung có liên quan.

Trân trọng kính mời các doanh nghiệp, các nhà phân phối, các thương nhân kinh doanh thương mại về tham gia Hội nghị; tìm hiểu, hợp tác, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh.Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Hội nghị vui lòng đăng ký trước ngày 24/7/2020

Chi tiết liên hệ Ông Trần Huy Thành, CVP Sở Công Thương (SĐT: 0913294107)