Mời tham dự Triển lãm ô tô trực tuyến 

Thương vụ - Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Triển lãm ô tô trực tuyến (https://live.eventtia.com/en/back-2-business-virtual-auto-expo  từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 17 thàng 7 năm 2020.

Thương Vụ Hoa Kỳ đang hỗ trợ kết nối MIỄN PHÍ các cuộc họp trực tuyến với các nhà sản xuất ô tô và cung cấp phụ tùng và dịch vụ hậu mãi ô tô Hoa Kỳ, sử dụng nền tảng kết nối trực tuyến bảo mật, Eventtia, để cho phép các doanh nghiệp lên lịch các cuộc họp B2B theo thứ tự ưu tiên của mình. Các cuộc họp này sẽ được thực hiện trên máy tính bàn theo thởi gian đã được hai bên hẹn trước.

 Các nội dung chính trong chương trình:

• Quảng bá hình ảnh của chính doanh nghiệp trên nền tảng kỹ thuật số toàn cầu được bảo mật

• Tìm kiếm và xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ của Hoa Kỳ mà doanh nghiệp quan tâm

• Tự lựa chọn, yêu cầu / chấp nhận các cuộc họp với các công ty Hoa Kỳ tiềm năng .

Doanh nghiệp muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ: email nga.hoang@trade.gov  hoặc di động +84 903 009 065 (Cô. Tố Nga).