Công ty triển lãm quốc tế dự định tổ chức hội chợ quốc tế lần 2

Đại sứ quán Nhà nước Libi tại Hà Nội  kính chào Bộ Công Thương Việt Nam và xin hân hạnh thông báo.

Công ty triển lãm Quốc tế dự định tổ chức Hội chợ Quốc tế lần thứ 2 với chủ đề "Thực phẩm Libya" trong thời gian từ ngày 3-7/3/2019.

Đại sứ quán xin đề nghị Quý Bộ thông báo tới các Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nguyện vọng tham gia hội chợ được biết để đăng kí tham gia và sớm thông báo để Đại sứ quán có điều kiện phối hợp.

Đại sứ quán xin gửi kèm theo đây một số tài liệu liên quan tới hội chợ trên và hi vọng sớm nhận được thông báo tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán nhà nước Libi tại Hà Nội xin gửi tới Bộ Công Thương Việt Nam lời chào  trân trọng.