PTSC - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

VIETRADE - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

PTSC được thành lập từ tháng 2/1993 trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị là Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí (GPTS). Sau gần 30 năm phát triển, cho đến nay, PTSC đã có những bước phát triển vượt bậc và được đánh giá là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, một thương hiệu lớn trong thị trường dầu khí, công nghiệp tại khu vực.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC bao gồm các lĩnh vực cốt lõi như sau:

Dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí;

Dịch vụ cung cấp, vận hành kho nổi, chứa, xử lý và xuất dầu thô FSO/FPSO;

Dịch vụ cơ khí dầu khí;

Dịch vụ công trình công nghiệp;

Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí;

Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và tháo dỡ các công trình dầu khí;

Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa vật lý, địa chất công trình, khảo sát hải dương, địa hóa và khảo sát, bảo dưỡng sửa chữa công trình ngầm bằng ROV;

Dịch vụ khác.

Về cơ sở vật chất

 Tổng công ty PTSC có cơ sở vật chất kỹ thuật khá mạnh tại Việt Nam, với 18 đơn vị thành viên và trực thuộc, địa bàn hoạt động trải dài từ Bắc tới Nam, có khả năng thực hiện trọn gói dịch vụ cho các công tác thăm dò, khai thác dầu khí. Tổng giá trị tài sản cố định hợp nhất toàn Tổng công ty PTSC tính đến 31/12/2019 là 3.180 tỷ đồng, cơ cấu cụ thể như sau:

Đvt: Tỷ đồng

TT

Tài sản cố định

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1.

Nhà cửa, vật kiến trúc

3.413

1.179

2.

Máy móc thiết bị

2.210

663

3

Thiết bị, phương tiện vận tải

5.555

1.211

4.

Dụng cụ quản lý văn phòng

190

22

5.

TSCĐ hữu hình khác

114

82

6.

TSCĐ vô hình

124

23

 

TỔNG  CỘNG

11.606

3.180

 

Về nguồn nhân lực: Tính đến 31/12/2019, tổng số cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty PTSC là 7.543 người, trong đó:       

Độ tuổi lao động chủ yếu (26-45 tuổi): chiếm 76,6%   

Phân loại theo trình độ: 46,6% Đại học và trên Đại học; 39,9% Công nhân kỹ thuật, trung cấp và cao đẳng; 13,5% lao động phổ thông.

PTSC có nguồn nhân lực mạnh về số lượng, bố trí tập trung chủ yếu ở khu vực Vũng Tàu và miền Trung Việt Nam, luôn sẳn sàng làm việc ở các dự án trong và ngoài nước.

Nguồn nhân lực PTSC trẻ, trong độ tuổi có sức lao động tốt, có năng suất lao động cao.

PTSC có lực lượng lao động với trình độ ngành nghề chuyên môn được đào tạo và có chứng chỉ từ trình độ công nhân kỹ thuật nghề trở lên chiếm tỷ trọng lớn 86,5 % trong tổng số lao động, trong đó lao động có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên là 46,6%, lao động có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm tỷ trọng 39,9% tạo nên lợi thế về Nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao.

Nguồn nhân lực PTSC rất đa dạng về ngành nghề đào tạo, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các ngành kỹ thuật dầu khí, ngành cơ khí, điện - tự động, hàng hải và xây dựng, chiếm trên 45% trong tổng số lao động, số lượng này thuận lợi cho Tổng công ty thực hiện tốt các mảng dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Hàng năm, PTSC đầu tư khá nhiều cho công tác đào tạo nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng và chuyên môn cho người lao động. Kể từ năm 2016 đến nay mỗi năm PTSC đầu tư trung bình hơn 25 tỷ đồng dành cho hoạt động đào tạo (tương đương 0,1% doanh thu năm) và đào tạo trung bình gần 12.000 lượt người/năm, đã duy trì và nâng cao năng lực của nguồn nhân lực Tổng công ty. Một bộ phận lao động lĩnh vực hàng hải, cơ khí lắp đặt công trình dầu khí tham gia đào tạo đạt được các chứng chỉ có giá trị quốc tế có khả năng tham gia các dự án tại nước ngoài hoặc dự án nhà thầu có yêu cầu cao về chất lượng công trình.

Về hệ thống quản lý: PTSC đã tiến hành áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng nội bộ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ. PTSC đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường, chất lượng (ATSKMTCL)  theo các Tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, ISM Code, ISPS Code…

PTSC đã xây dựng phương thức quản lý điều hành phù hợp với từng loại hình dịch vụ, tăng cường tính tự chủ và năng động cho đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

PTSC duy trì thường xuyên nghiên cứu, rà soát các mô hình hệ thống quản lý tiên tiến hiện đại để cập nhật, cải tiến hệ thống cho phù hợp với những biến động hoạt động sản xuất kinh doanh.

PTSC đã có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý dự án và trên thực tế đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt cho từng dự án cụ thể. Đồng thời, các hệ thống quản lý này tương thích và đồng bộ với hệ thống quản lý của khách hàng nên đã tạo hiệu quả cao trong việc đảm bảo thành công của dự án.

Mục tiêu của PTSC

Mục tiêu dài hạn: Xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao là cốt lõi, và đồng thời phát triển các dịch vụ ra ngoài ngành, ngoài nước phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của Tổng công ty.

Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 3%-5%/năm.

Phấn đấu tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn điều lệ đạt trên 12%/năm, tỷ lệ chia cổ tức hàng năm đạt trên 8%/năm.

Mục tiêu trước mắt: Giữ vững và ổn định các hoạt động SXKD, xúc tiến các giải pháp dịch vụ trọn gói / chuỗi dịch vụ. Tận dụng bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí đang còn khó khăn nhưng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục và phát huy năng lực tài chính lành mạnh của PTSC để tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, sẵn sàng đón nhận xu hướng tăng trưởng trong tương lai gần.