Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - FAQs (Câu hỏi thường gặp)

VIETRADE - CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM - FAQS (CÂU HỎI THƯỜNG GẶP) 

1. Tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt THQG sau ngày 31/3 hay không?
Trả lời: Hồ sơ nộp sau ngày 31/3 sẽ được coi là không hợp lệ. Theo quy định trong Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019, hạn cuối nộp hồ sơ xét chọn sản phẩm đạt THQG là ngày 31/3 của năm xét chọn. Ngày nộp hồ sơ là ngày Ban thư ký nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (không phải ngày doanh nghiệp gửi hồ sơ).

 

2. Ban Thư ký Chương trình có thể sử dụng hồ sơ doanh nghiệp đã nộp năm 2018 và doanh nghiệp chỉ cần cập nhật thông tin mới được không?
Trả lời: Theo quy định trong Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019, hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt THQG gồm 01 mẫu đăng ký và 11 tài liệu kèm theo. Từ năm 2020, quy trình xét chọn sản phẩm đạt THQG được thực hiện theo Thủ tục hành chính. Hồ sơ không đầy đủ theo quy định sẽ được coi là không hợp lệ.

 

3. Trước ngày 31/3, chúng tôi chưa có đủ tài liệu như quy định (ví dụ, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019), vậy chúng tôi có đủ điều kiện nộp hồ sơ không?
Trả lời: Doanh nghiệp có thể nộp trước Mẫu số 1 và những tài liệu đã có trước 31/3 và bổ sung tài liệu còn thiếu trước ngày 01/5 (theo quy định trong Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg).

 

4. Xin cho biết các văn bản liên quan đến Chương trình?

Trả lời: Các văn bản liên quan đến Chương trình THQG Việt Nam
- Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình THQG Việt Nam: http://bit.ly/2wQ4iEg
- Quyết định số 1320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình THQG Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030: http://bit.ly/2W7T1Kb
- Thông tư số 33/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình THQG Việt Nam: http://bit.ly/2w4YFSx

 

5. Doanh nghiệp có mất phí gì khi đăng ký xét chọn sản phẩm đạt THQG không?
Trả lời: Doanh nghiệp không mất phí khi đăng ký xét chọn sản phẩm đạt THQG.


6. Hồ sơ doanh nghiệp nộp có cần công chứng không?
Trả lời: Doanh nghiệp không cần công chứng hồ sơ, chỉ cần nộp bản sao, đóng dấu công ty (doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình).

(Còn tiếp)