Doanh nghiệp Séc tìm kiếm nhà xuất khẩu Việt Nam sản xuất các đồ dùng điện tử thông minh

Flexnology, Doanh nghiệp Cộng hòa Séc, đang tìm kiếm nhà xuất khẩu Việt Nam sản xuất các đồ dùng điện tử thông minh.

Thông tin về Doanh nghiệp:

Website: flexnology.cz/en/home/

E-mail: info@flexnology.cz

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Mgr. Nikita Maksimovičová

E-mail: info@flexnology.cz