Bộ Công Thương phê duyệt chương trình XTTM quốc gia năm 2017

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt 199 đề án của các đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng. Chương trình bao gồm các hoạt động XTTM thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu trong đó chú trọng đến các thị trường đã ký FTA như Nhật Bản, Hàn Quốc; các thị trường thuộc EVFTA như Pháp, Đức, Bỉ, Italia, Balan,...; thuộc AEC như Lào, Campuchia, Myanmar,...; thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu; Trung Quốc – ASEAN FTA, thị trường Hoa Kỳ... Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem chi tiết các đề án và liên hệ với các đơn vị chủ trì đề án theo thông tin tại file đính kèm:

Quyet_dinh_phe_duyet2017.doc
Phụ lục 1 danh mục đề án phê duyệt
Phu_luc_2.doc
Phu_luc_3_Mau_van_ban_gui_Tham_tan_thuong_mai_Vietnam_tai_nuoc_ngoai.doc
Phu_luc_4__Bao_cao_ket_qua_cua_VCT.doc
Ph_lc_5_Danh_sach_doanh_nghiep_tham_gia.doc
Phu_luc_6-Ho_so_nhan_su.doc
Phu_luc_7_Bao_cao_KQ_cua_DN.doc

Danh sách Đơn vị chủ trì: danh_sch_N_V_CH_TR_2017_1.xls./.