Cơ hội giao thương

Cơ hội kinh doanh

Cơ hội kinh doanh

Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất đồ gỗ nội thất.  Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York theo địa chỉ sau: ...